TAKIMI HOTEL MONDIAL, CDO TE MERKURE, ORA 6            
 
 

Informacione nga Rotari Nderkombetar

   

 

"RI Convetions" eshte evenimenti me i madh i Rotarianeve. Ky aktivitet i Rotarit perforecon bashkepunimin, krijon mundesira per te mesuar si dhe lejon qe pjesemaresit te perfitojne ekperience te mundesive dhe fuqise qe ka Rotari.
  Nr Klubit 84597, Zona 055

1 Korrik 2013, deri me 1 Korrik 2014
President Enver Doda, Sekretar Edmond Sheshi
RC Tirana RC Durres RC Korca RC Elbasan RC TiranaWest
RC Gjirokaster RC Pogradec RC Berat RC Shkoder RC Vlore
     

Bordi i Klubeve Rotari Shqiperi ka si mision te tij nxitjen e zhvillimin e metejshme te levizjes Rotariane ne vendin tone.
Bordi eshte krijuar ne vitin 2012 dhe ka krijuar fizionomine e vet te administrimit te aktiviteteit si dhe te anetaresise ne te. Bordi ka dhe logo e tij.

Klubi Rotari Tirana West eshte pjese e bordit te Klubeve Rotariane Shqipetare. ne kete bord i cili eshte krijuar qe ne vitin 2012 klubi yne perfaqesohet nga z.Sokol Nosi dhe per ceshtjet Juridike nga z.Ilirian Bushati.

Cfare eshte BKRSH
Organigrama
Statuti
Rregullorja

Cfare funksioni ka dhe cfare roli luan
Grupi i keshilltareve te Guvernatorit te Rajonit
Anetaret,

   
   
   
   
   
   
   
   


 
News The Rotarian Multimedia Newsletters Publications Press center  

Members of Rotary Club Tirana West meet president of RI in the event of 20 aniversary of Rotary Club Tirana Kalyan Banerjee, Vapi, Gujarat, India
President, Rotary International, 2011-12
Trustee, The Rotary Foundation, 2001-05
Chair, Rotarian Action Groups Committee, 2008-09
Director, Rotary International, 1995-97
District Governor, 1980-81